Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ έχει μακρόχρονη και αδιάλειπτη παρουσία στον χώρο της Ενέργειας, και πιο συγκεκριμένα στον χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας. Από το 2002 δραστηριοποιείται στην εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς προμηθευτές της αγοράς, με κύριες δραστηριότητες την εισαγωγή και εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας από τις βόρειες διασυνδέσεις της Ελλάδας (Βουλγαρία, Σκόπια, Αλβανία) προς την Ελληνική αγορά, καθώς και τις εισαγωγές- εξαγωγές Ηλεκτρικής ενέργειας από και προς την Ιταλία και την Τουρκία.

Σήμερα η NOVAERA ENERGY AE κατέχει σημαντική θέση στη διεθνή αγορά εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ενέργειας και έχοντας συνάψει σημαντικό αριθμό μακροπρόθεσμων συμφωνιών με Προμηθευτές και Επιλέγοντες Πελάτες στην Ελλάδα για την πώληση μεγάλων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας στα Ελληνικά σύνορα και εντός του Ελληνικού συστήματος.

Ο μακρόπνοος σχεδιασμός για την NOVAERA ENERGY AE περιλαμβάνει τόσο την περαιτέρω εξάπλωση στον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας σε περισσότερες χώρες της ευρύτερης περιοχής, όσο και τη δραστηριοποίηση στην αγορά διανομής ηλεκτρικού ρεύματος καλύπτοντας εγχώριους καταναλωτές, οικιακούς και επιχειρήσεις.