Στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα, οι καταναλωτές μπορούν να επιλέγουν προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Αντίστοιχα, οι εταιρίες Προμήθειας χρησιμοποιώντας το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο μπορούν να εκπροσωπούν αυτούς τους καταναλωτές, χωρίς καμία επίπτωση ή διακοπή στην ηλεκτροδότηση των καταναλωτών.

Η NOVAERA ENERGY Α.Ε. κατέχει Άδεια Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας 300MW και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Συμμετεχόντων που διατηρεί ο Λειτουργός της αγοράς, ΛΑΓΗΕ.

Με την έγκριση του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες το 2013 (ΦΕΚ Β΄832/09.04.2013) όπως αυτός ισχύει, και την κατ’ επέκταση εφαρμογή του, μακροπρόθεσμος στόχος της NOVAERA ENERGY Α.Ε. είναι η καθιέρωσή της ως πρωταγωνιστή στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.