• Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ):
  www.ypeka.gr
 • Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ):
  www.rae.gr
 • Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.):
  www.admie.gr
 • Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.):
  www.lagie.gr
 • Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.):
  www.deddie.gr