', '' ); ?>

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ, μέσω του ELICA GROUP, κοινής εταιρείας της DAMCO ENERGY AE (50%) του ΟΜΙΛΟΥ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ και της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (50%), ως ένας από τους βασικότερους συμμετέχοντες στην αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα, έχει αναπτύξει και κατασκευάσει μεγάλο αριθμό αιολικών πάρκων και υδροηλεκτρικών μονάδων, κατέχοντας την τρίτη θέση στην αγορά ΑΠΕ της Ελλάδας, έχοντας θέσει σε λειτουργία  αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 150 MW, περίπου το 10% του εγχώριου μεριδίου αγοράς.