', '' ); ?>

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ έχει συμπεριλάβει τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα στο χαρτοφυλάκιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ιδιοκτησία δύο σύγχρονων βιομηχανικών μονάδων για την παραγωγή Φωτοβολταϊκών στοιχείων, ενδυναμώνει τον ηγετικό ρόλο του ΟΜΙΛΟΥ στον Φωτοβολταϊκό τομέα στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ, στο πλαίσιο της πολυετούς και επιτυχημένης δραστηριοποίησής του στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αναπτύσσει ένα χαρτοφυλάκιο ιδιόκτητων Φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 126,82 MW σε περιοχές με υψηλή ηλιοφάνεια όπως είναι η Κρήτη, η Ρόδος, η Κεντρική Ελλάδα και η Πελοπόννησος.