', '' ); ?>

Το τμήμα Εξοικονόμησης Ενέργειας, χρησιμοποιώντας τα πλέον σύγχρονα μέσα, συλλέγει, καταγράφει και αναλύει όλα τα απαραίτητα δεδομένα στις υπό εξέταση εγκαταστάσεις, σχηματίζοντας έτσι το πλήρες ενεργειακό αποτύπωμα του κτηρίου.

Στη συνέχεια προτείνουμε λύσεις ελέγχου της κατανάλωσης, μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων, αλλά και της εκπαίδευσης του προσωπικού και-εφόσον κριθεί απαραίτητο-προχωράμε σε μεγαλύτερης κλίμακας επεμβάσεις στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, όπου επιτυγχάνουμε βελτίωση της ποιότητας ισχύος, βελτιστοποίηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και τις καλύτερες δυνατές συνθήκες λειτουργίας.

Δείτε περισσότερα: