', '' ); ?>

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από ένα σύνολο μετρήσεων και έπειτα από το συνυπολογισμό όλων των σχετικών παραμέτρων, η ομάδα μας προχωρά στην υλοποίηση λύσεων βελτίωσης της ποιότητας ισχύος τοπικά, κεντρικά ή συνδυαστικά, ώστε να προκύψει ένα εγγυημένο ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας.

Η προσέγγισή μας διαφέρει κάθε φορά από κτήριο σε κτήριο, ανάλογα με το είδος και τα χαρακτηριστικά του εγκατεστημένου εξοπλισμού. Ανεξάρτητα από το είδος της λύσης που εφαρμόζουμε, ο κύριος στόχος μας είναι η μείωση των απωλειών που εμφανίζονται με τη μορφή θερμότητας στους αγωγούς που διατρέχουν το ηλεκτρολογικό δίκτυο.

Δείτε περισσότερα: