', '' ); ?>

Το τμήμα Energy Services δύναται να παρέχει εξατομικευμένες λύσεις που εγγυώνται την εξοικονόμηση ενέργειας σε μεσαίες και μεγάλες κτηριακές εγκαταστάσεις.
Στον τομέα αυτό, η εταιρεία μας, έχει να επιδείξει στρατηγικές συνεργασίες και αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα δοκιμασμένα συστήματα αναγνωρισμένων οίκων του εξωτερικού με πολυάριθμες επιτυχημένες ανά τον κόσμο εφαρμογές.

Διαχείριση ενέργειας
Χρησιμοποιώντας το καινοτόμο λογισμικό ενεργειακής διαχείρισης Watchtower™, το τμήμα Εξοικονόμησης Ενέργειας προσφέρει ουσιαστικές λύσεις για τη μείωση της κατανάλωσης, μέσα από την αποδοτικότερη διαχείριση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Συνοπτικά, οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν τον αυτόματο εντοπισμό των ενεργειακών σφαλμάτων, την παρακολούθηση και διαχείριση των κρίσιμων δεικτών ενεργειακής απόδοσης, τη δημιουργία των αντίστοιχων αναφορών, καθώς και την παρακολούθηση των λογαριασμών ρεύματος και τον ακριβή υπολογισμό της εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται.

Επεμβάσεις σε δομικά στοιχεία
Το τμήμα Εξοικονόμησης Ενέργειας, με τη συνδρομή του τμήματος Ανακατασκευών, προτείνει παρεμβάσεις και βελτιώσεις στο κέλυφος των κτηρίων, με σκοπό την ενεργειακή τους αναβάθμιση.
Ο λόγος οφέλους-κόστους, το ύψος της επένδυσης και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών που απαιτούνται κάθε φορά υπολογίζονται από την ομάδα έργου μας και κοινοποιούνται στον πελάτη, ώστε να ληφθεί η τελική απόφαση και να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του έργου.

Αντικατάσταση Λαμπτήρων με νέας τεχνολογίας LED
Οι λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης τύπου LED μπορούν αποδεδειγμένα να αντικαταστήσουν αποτελεσματικά το μεγαλύτερο φάσμα λαμπτήρων που χρησιμοποιούνται σε μία εγκατάσταση, καταναλώνοντας έως και 80% λιγότερη ενέργεια από τους αντίστοιχους λαμπτήρες πυράκτωσης.

Προσφέρουν μείωση της θερμικής ακτινοβολίας του χώρου (καλύτερες συνθήκες θερμικής άνεσης, μείωση κόστους κλιματισμού) και έχουν σημαντικά αυξημένη διάρκεια ζωής (50.000 ώρες εγγυημένα) και μηδενικό κόστος συντήρησης.

Η ομάδα έργου μας αναλαμβάνει, μετά από επίσκεψη στο χώρο, τη σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας για την τοποθέτηση λαμπτήρων τεχνολογίας LED, όπου προσδιορίζονται:

  • Το ύψος της επένδυσης,
  • Η ετήσια εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται (κιλοβατώρες/ευρώ),
  • Η αντίστοιχη μείωση των εκπομπών CO2, καθώς και
  • Ο χρόνος απόσβεσης.

Κατόπιν σχετικής έγκρισης, ακολουθεί η υλοποίηση του έργου, συνήθως με τους χώρους σε λειτουργία, όπου δίνεται έμφαση στην ελάχιστη δυνατή όχληση του χρήστη, αλλά και στην αυστηρή τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και του χρόνου παράδοσης του έργου.

Δείτε περισσότερα: