', '' ); ?>

Προσφέρουμε αποκλειστικά στην Ελλάδα το αγγλικό σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της βελτιστοποίησης τάσης Powerstar®.

1.Tι είναι η βελτιστοποίηση της τάσης;

tash1

2.Γιατί είναι σημαντική η βελτιστοποίηση τάσης;

tash2

3.Ποια είναι τα οφέλη που αποκομίζει ο χρήστης με την εγκατάσταση ενός συστήματος Powerstar®;

  • Μέση εξοικονόμηση ενέργειας 5% – 7%
  • Σημαντική μείωση των Αρμονικών
  • Προστασία έναντι επιβλαβών παροδικών φαινομένων (υπερτάσεις) έως 25.000 V
  • Βελτίωση του προσδόκιμου ζωής του εξοπλισμού και μείωση του κόστος συντήρησης
  • Υλοποίηση χωρίς κινούμενα μέρη με αποτέλεσμα τη μηδενική συντήρηση

Δείτε περισσότερα: