Λοιπές Υπηρεσίες

Το τμήμα Energy Services δύναται να παρέχει εξατομικευμένες λύσεις που εγγυώνται την εξοικονόμηση ενέργειας σε μεσαίες και μεγάλες κτηριακές εγκαταστάσεις. Στον τομέα αυτό, η εταιρεία μας, έχει ...

Αποτύπωση Ενεργειακού Προφίλ

Το τμήμα Εξοικονόμησης Ενέργειας, χρησιμοποιώντας τα πλέον σύγχρονα μέσα, συλλέγει, καταγράφει και αναλύει όλα τα απαραίτητα δεδομένα στις υπό εξέταση εγκαταστάσεις, σχηματίζοντας έτσι το πλήρες ενεργειακό αποτύπωμα ...

Βελτιστοποίηση Τάσης

Προσφέρουμε αποκλειστικά στην Ελλάδα το αγγλικό σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της βελτιστοποίησης τάσης Powerstar®. 1.Tι είναι η βελτιστοποίηση της τάσης; 2.Γιατί είναι σημαντική η βελτιστοποίηση τάσης; 3.Ποια είναι ...

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Η εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών και επιστημονικών συνεργατών μας, προχωρά σε καταγραφή του ενεργειακού ίχνους κάθε εγκατάστασης, αντλώντας πολύτιμες πληροφορίες για την ποιότητα της ηλεκτρικής ενέργειας. Εφαρμόζοντας συνδυαστικές ...

Χαμηλή Τάση – Μεγάλες Επιχειρήσεις (Παροχή >25kVA)

Ρυθμιζόμενες  Χρεώσεις: Σύστημα Μεταφοράς Λοιπές Χρεώσεις Δίκτυο Διανομής ΥΚΩ ΕΤΜΕΑΡ Χρέωση Ισχύος (€/kVA*ΣΙ/έτος) Χρέωση Ενέργειας (€/kW/μήνα) (€/kWh) Χρέωση Ισχύος (Μοναδιαία Πάγια Χρέωση)  (€/kVA*ΣΙ/έτος) Χρέωση Ενέργειας (Μοναδιαία Μεταβλητή ...