Υδροηλεκρικοί Σταθμοί

By neeadmin, On 18/11/2015

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ  είναι επίσης ενεργός στην ανάπτυξη Υδροηλεκτρικών Έργων στην Ελλάδα και ...

Φωτοβολταϊκά Πάρκα

By neeadmin, On 18/11/2015

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ έχει συμπεριλάβει τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα στο χαρτοφυλάκιο των δραστηριοτήτων του ...

Αιολικά Πάρκα

By neeadmin, On 17/11/2015

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ, μέσω του ELICA GROUP, κοινής εταιρείας της DAMCO ENERGY AE ...

We are committed to the Client Service