Λοιπές Υπηρεσίες

Το τμήμα Energy Services δύναται να παρέχει εξατομικευμένες λύσεις που εγγυώνται την εξοικονόμηση ενέργειας σε μεσαίες και μεγάλες κτηριακές εγκαταστάσεις.
Στον τομέα αυτό, η εταιρεία μας, έχει να επιδείξει στρατηγικές συνεργασίες και αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα δοκιμασμένα συστήματα αναγνωρισμένων οίκων του εξωτερικού με πολυάριθμες επιτυχημένες ανά τον κόσμο εφαρμογές.

Διαχείριση ενέργειας
Χρησιμοποιώντας το καινοτόμο λογισμικό ενεργειακής διαχείρισης Watchtower™, το τμήμα Εξοικονόμησης Ενέργειας προσφέρει ουσιαστικές λύσεις για τη μείωση της κατανάλωσης, μέσα από την αποδοτικότερη διαχείριση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Συνοπτικά, οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν τον αυτόματο εντοπισμό των ενεργειακών σφαλμάτων, την παρακολούθηση και διαχείριση των κρίσιμων δεικτών ενεργειακής απόδοσης, τη δημιουργία των αντίστοιχων αναφορών, καθώς και την παρακολούθηση των λογαριασμών ρεύματος και τον ακριβή υπολογισμό της εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται.

Επεμβάσεις σε δομικά στοιχεία
Το τμήμα Εξοικονόμησης Ενέργειας, με τη συνδρομή του τμήματος Ανακατασκευών, προτείνει παρεμβάσεις και βελτιώσεις στο κέλυφος των κτηρίων, με σκοπό την ενεργειακή τους αναβάθμιση.
Ο λόγος οφέλους-κόστους, το ύψος της επένδυσης και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών που απαιτούνται κάθε φορά υπολογίζονται από την ομάδα έργου μας και κοινοποιούνται στον πελάτη, ώστε να ληφθεί η τελική απόφαση και να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του έργου.

Αντικατάσταση Λαμπτήρων με νέας τεχνολογίας LED
Οι λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης τύπου LED μπορούν αποδεδειγμένα να αντικαταστήσουν αποτελεσματικά το μεγαλύτερο φάσμα λαμπτήρων που χρησιμοποιούνται σε μία εγκατάσταση, καταναλώνοντας έως και 80% λιγότερη ενέργεια από τους αντίστοιχους λαμπτήρες πυράκτωσης.

Προσφέρουν μείωση της θερμικής ακτινοβολίας του χώρου (καλύτερες συνθήκες θερμικής άνεσης, μείωση κόστους κλιματισμού) και έχουν σημαντικά αυξημένη διάρκεια ζωής (50.000 ώρες εγγυημένα) και μηδενικό κόστος συντήρησης.

Η ομάδα έργου μας αναλαμβάνει, μετά από επίσκεψη στο χώρο, τη σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας για την τοποθέτηση λαμπτήρων τεχνολογίας LED, όπου προσδιορίζονται:

  • Το ύψος της επένδυσης,
  • Η ετήσια εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται (κιλοβατώρες/ευρώ),
  • Η αντίστοιχη μείωση των εκπομπών CO2, καθώς και
  • Ο χρόνος απόσβεσης.

Κατόπιν σχετικής έγκρισης, ακολουθεί η υλοποίηση του έργου, συνήθως με τους χώρους σε λειτουργία, όπου δίνεται έμφαση στην ελάχιστη δυνατή όχληση του χρήστη, αλλά και στην αυστηρή τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και του χρόνου παράδοσης του έργου.

Δείτε περισσότερα:

Αποτύπωση Ενεργειακού Προφίλ

Το τμήμα Εξοικονόμησης Ενέργειας, χρησιμοποιώντας τα πλέον σύγχρονα μέσα, συλλέγει, καταγράφει και αναλύει όλα τα απαραίτητα δεδομένα στις υπό εξέταση εγκαταστάσεις, σχηματίζοντας έτσι το πλήρες ενεργειακό αποτύπωμα του κτηρίου.

Στη συνέχεια προτείνουμε λύσεις ελέγχου της κατανάλωσης, μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων, αλλά και της εκπαίδευσης του προσωπικού και-εφόσον κριθεί απαραίτητο-προχωράμε σε μεγαλύτερης κλίμακας επεμβάσεις στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, όπου επιτυγχάνουμε βελτίωση της ποιότητας ισχύος, βελτιστοποίηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και τις καλύτερες δυνατές συνθήκες λειτουργίας.

Δείτε περισσότερα:

Βελτιστοποίηση Τάσης

Προσφέρουμε αποκλειστικά στην Ελλάδα το αγγλικό σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της βελτιστοποίησης τάσης Powerstar®.

1.Tι είναι η βελτιστοποίηση της τάσης;

tash1

2.Γιατί είναι σημαντική η βελτιστοποίηση τάσης;

tash2

3.Ποια είναι τα οφέλη που αποκομίζει ο χρήστης με την εγκατάσταση ενός συστήματος Powerstar®;

  • Μέση εξοικονόμηση ενέργειας 5% – 7%
  • Σημαντική μείωση των Αρμονικών
  • Προστασία έναντι επιβλαβών παροδικών φαινομένων (υπερτάσεις) έως 25.000 V
  • Βελτίωση του προσδόκιμου ζωής του εξοπλισμού και μείωση του κόστος συντήρησης
  • Υλοποίηση χωρίς κινούμενα μέρη με αποτέλεσμα τη μηδενική συντήρηση

Δείτε περισσότερα:

Επεμβάσεις στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από ένα σύνολο μετρήσεων και έπειτα από το συνυπολογισμό όλων των σχετικών παραμέτρων, η ομάδα μας προχωρά στην υλοποίηση λύσεων βελτίωσης της ποιότητας ισχύος τοπικά, κεντρικά ή συνδυαστικά, ώστε να προκύψει ένα εγγυημένο ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας.

Η προσέγγισή μας διαφέρει κάθε φορά από κτήριο σε κτήριο, ανάλογα με το είδος και τα χαρακτηριστικά του εγκατεστημένου εξοπλισμού. Ανεξάρτητα από το είδος της λύσης που εφαρμόζουμε, ο κύριος στόχος μας είναι η μείωση των απωλειών που εμφανίζονται με τη μορφή θερμότητας στους αγωγούς που διατρέχουν το ηλεκτρολογικό δίκτυο.

Δείτε περισσότερα: