Υδροηλεκρικοί Σταθμοί

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ  είναι επίσης ενεργός στην ανάπτυξη Υδροηλεκτρικών Έργων στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Η ορεινή μορφολογία της Ελλάδας με ψηλά βουνά και δάση, σε συνδυασμό με βροχές και χιονοπτώσεις, δημιουργούν ωφέλιμες συνθήκες για την ανάπτυξη και εκμετάλλευση υδροηλεκτρικών σταθμών.

Η εταιρεία διαθέτει σημαντική εμπειρία στην αποτίμηση των υδρολογικών συνθηκών, τον σχεδιασμό, τις μελέτες σκοπιμότητας, την ανάλυση στοιχείων περιβάλλοντος, την ανάλυση κόστους, τον χρονικο προγραμματισμό, τη διαχείριση έργου, την κατασκευή και λειτουργία Υδροηλεκτρικών Σταθμών.

Έχουν ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία δύο έργα:  το πρώτο στον ποταμό Ίναχο, στη θέση Περιβόλι του Δήμου Σπερχειάδος, πλησίον της πόλης της Λαμίας, με εγκατεστημένη ισχύ 4,5 MW και το δεύτερο  στον ποταμό Γλαύκο στο Νομό Αχαΐας, με εγκατεστημένη ισχύ 5,5 MW.

Επίσης εταιρείες του ΟΜΙΛΟΥ συλλέγουν και αναλύουν υδρολογικά δεδομένα από πολλές περιοχές της Ελλάδας και της Βουλγαρίας με σκοπό την ανάπτυξη νέων έργων.

Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ έχει συμπεριλάβει τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα στο χαρτοφυλάκιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ιδιοκτησία δύο σύγχρονων βιομηχανικών μονάδων για την παραγωγή Φωτοβολταϊκών στοιχείων, ενδυναμώνει τον ηγετικό ρόλο του ΟΜΙΛΟΥ στον Φωτοβολταϊκό τομέα στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ, στο πλαίσιο της πολυετούς και επιτυχημένης δραστηριοποίησής του στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αναπτύσσει ένα χαρτοφυλάκιο ιδιόκτητων Φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 126,82 MW σε περιοχές με υψηλή ηλιοφάνεια όπως είναι η Κρήτη, η Ρόδος, η Κεντρική Ελλάδα και η Πελοπόννησος.

Αιολικά Πάρκα

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ, μέσω του ELICA GROUP, κοινής εταιρείας της DAMCO ENERGY AE (50%) του ΟΜΙΛΟΥ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ και της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (50%), ως ένας από τους βασικότερους συμμετέχοντες στην αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα, έχει αναπτύξει και κατασκευάσει μεγάλο αριθμό αιολικών πάρκων και υδροηλεκτρικών μονάδων, κατέχοντας την τρίτη θέση στην αγορά ΑΠΕ της Ελλάδας, έχοντας θέσει σε λειτουργία  αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 150 MW, περίπου το 10% του εγχώριου μεριδίου αγοράς.