Λοιπές Υπηρεσίες

Το τμήμα Energy Services δύναται να παρέχει εξατομικευμένες λύσεις που εγγυώνται την εξοικονόμηση ενέργειας σε μεσαίες και μεγάλες κτηριακές εγκαταστάσεις.
Στον τομέα αυτό, η εταιρεία μας, έχει να επιδείξει στρατηγικές συνεργασίες και αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα δοκιμασμένα συστήματα αναγνωρισμένων οίκων του εξωτερικού με πολυάριθμες επιτυχημένες ανά τον κόσμο εφαρμογές.

Διαχείριση ενέργειας
Χρησιμοποιώντας το καινοτόμο λογισμικό ενεργειακής διαχείρισης Watchtower™, το τμήμα Εξοικονόμησης Ενέργειας προσφέρει ουσιαστικές λύσεις για τη μείωση της κατανάλωσης, μέσα από την αποδοτικότερη διαχείριση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Συνοπτικά, οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν τον αυτόματο εντοπισμό των ενεργειακών σφαλμάτων, την παρακολούθηση και διαχείριση των κρίσιμων δεικτών ενεργειακής απόδοσης, τη δημιουργία των αντίστοιχων αναφορών, καθώς και την παρακολούθηση των λογαριασμών ρεύματος και τον ακριβή υπολογισμό της εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται.

Επεμβάσεις σε δομικά στοιχεία
Το τμήμα Εξοικονόμησης Ενέργειας, με τη συνδρομή του τμήματος Ανακατασκευών, προτείνει παρεμβάσεις και βελτιώσεις στο κέλυφος των κτηρίων, με σκοπό την ενεργειακή τους αναβάθμιση.
Ο λόγος οφέλους-κόστους, το ύψος της επένδυσης και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών που απαιτούνται κάθε φορά υπολογίζονται από την ομάδα έργου μας και κοινοποιούνται στον πελάτη, ώστε να ληφθεί η τελική απόφαση και να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του έργου.

Αντικατάσταση Λαμπτήρων με νέας τεχνολογίας LED
Οι λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης τύπου LED μπορούν αποδεδειγμένα να αντικαταστήσουν αποτελεσματικά το μεγαλύτερο φάσμα λαμπτήρων που χρησιμοποιούνται σε μία εγκατάσταση, καταναλώνοντας έως και 80% λιγότερη ενέργεια από τους αντίστοιχους λαμπτήρες πυράκτωσης.

Προσφέρουν μείωση της θερμικής ακτινοβολίας του χώρου (καλύτερες συνθήκες θερμικής άνεσης, μείωση κόστους κλιματισμού) και έχουν σημαντικά αυξημένη διάρκεια ζωής (50.000 ώρες εγγυημένα) και μηδενικό κόστος συντήρησης.

Η ομάδα έργου μας αναλαμβάνει, μετά από επίσκεψη στο χώρο, τη σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας για την τοποθέτηση λαμπτήρων τεχνολογίας LED, όπου προσδιορίζονται:

 • Το ύψος της επένδυσης,
 • Η ετήσια εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται (κιλοβατώρες/ευρώ),
 • Η αντίστοιχη μείωση των εκπομπών CO2, καθώς και
 • Ο χρόνος απόσβεσης.

Κατόπιν σχετικής έγκρισης, ακολουθεί η υλοποίηση του έργου, συνήθως με τους χώρους σε λειτουργία, όπου δίνεται έμφαση στην ελάχιστη δυνατή όχληση του χρήστη, αλλά και στην αυστηρή τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και του χρόνου παράδοσης του έργου.

Δείτε περισσότερα:

Αποτύπωση Ενεργειακού Προφίλ

Το τμήμα Εξοικονόμησης Ενέργειας, χρησιμοποιώντας τα πλέον σύγχρονα μέσα, συλλέγει, καταγράφει και αναλύει όλα τα απαραίτητα δεδομένα στις υπό εξέταση εγκαταστάσεις, σχηματίζοντας έτσι το πλήρες ενεργειακό αποτύπωμα του κτηρίου.

Στη συνέχεια προτείνουμε λύσεις ελέγχου της κατανάλωσης, μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων, αλλά και της εκπαίδευσης του προσωπικού και-εφόσον κριθεί απαραίτητο-προχωράμε σε μεγαλύτερης κλίμακας επεμβάσεις στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, όπου επιτυγχάνουμε βελτίωση της ποιότητας ισχύος, βελτιστοποίηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και τις καλύτερες δυνατές συνθήκες λειτουργίας.

Δείτε περισσότερα:

Βελτιστοποίηση Τάσης

Προσφέρουμε αποκλειστικά στην Ελλάδα το αγγλικό σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της βελτιστοποίησης τάσης Powerstar®.

1.Tι είναι η βελτιστοποίηση της τάσης;

tash1

2.Γιατί είναι σημαντική η βελτιστοποίηση τάσης;

tash2

3.Ποια είναι τα οφέλη που αποκομίζει ο χρήστης με την εγκατάσταση ενός συστήματος Powerstar®;

 • Μέση εξοικονόμηση ενέργειας 5% – 7%
 • Σημαντική μείωση των Αρμονικών
 • Προστασία έναντι επιβλαβών παροδικών φαινομένων (υπερτάσεις) έως 25.000 V
 • Βελτίωση του προσδόκιμου ζωής του εξοπλισμού και μείωση του κόστος συντήρησης
 • Υλοποίηση χωρίς κινούμενα μέρη με αποτέλεσμα τη μηδενική συντήρηση

Δείτε περισσότερα:

Επεμβάσεις στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από ένα σύνολο μετρήσεων και έπειτα από το συνυπολογισμό όλων των σχετικών παραμέτρων, η ομάδα μας προχωρά στην υλοποίηση λύσεων βελτίωσης της ποιότητας ισχύος τοπικά, κεντρικά ή συνδυαστικά, ώστε να προκύψει ένα εγγυημένο ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας.

Η προσέγγισή μας διαφέρει κάθε φορά από κτήριο σε κτήριο, ανάλογα με το είδος και τα χαρακτηριστικά του εγκατεστημένου εξοπλισμού. Ανεξάρτητα από το είδος της λύσης που εφαρμόζουμε, ο κύριος στόχος μας είναι η μείωση των απωλειών που εμφανίζονται με τη μορφή θερμότητας στους αγωγούς που διατρέχουν το ηλεκτρολογικό δίκτυο.

Δείτε περισσότερα:

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Η εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών και επιστημονικών συνεργατών μας, προχωρά σε καταγραφή του ενεργειακού ίχνους κάθε εγκατάστασης, αντλώντας πολύτιμες πληροφορίες για την ποιότητα της ηλεκτρικής ενέργειας. Εφαρμόζοντας συνδυαστικές λύσεις απόλυτα προσαρμοσμένες για κάθε εγκατάσταση, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε καίριες επεμβάσεις στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, επιτυγχάνοντας σημαντική βελτίωση της λειτουργίας, της ποιότητας ισχύος και της συνολικής ενεργειακής απόδοσης.

Παράλληλα, παρέχουμε συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες, καθώς και αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου των υποδομών, με σκοπό την ουσιαστική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, τα οποία συμμετέχουν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό στο συνολικό ενεργειακό κόστος.

Η εξοικονόμηση ενέργειας  τεκμηριώνεται από εξειδικευμένα συστήματα μέτρησης και πιστοποίησης τα οποία βασίζονται σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα. Προσφέρουμε πρωτοποριακές λύσεις «pay-as-you-save», σύμφωνα με τις οποίες το κόστος της επένδυσης δεν επιβαρύνει τον πελάτη, αλλά αποπληρώνεται μέσα από το όφελος της εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνεται.

Δείτε περισσότερα:

Χαμηλή Τάση – Μεγάλες Επιχειρήσεις (Παροχή >25kVA)

Ρυθμιζόμενες  Χρεώσεις:

Σύστημα
Μεταφοράς
Λοιπές
Χρεώσεις
Δίκτυο Διανομής ΥΚΩ ΕΤΜΕΑΡ
Χρέωση Ισχύος
(€/kVA*ΣΙ/έτος)
Χρέωση Ενέργειας
(€/kW/μήνα)
(€/kWh) Χρέωση Ισχύος
(Μοναδιαία Πάγια Χρέωση)  (€/kVA*ΣΙ/έτος)
Χρέωση Ενέργειας
(Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση)

(€/kWh)

(€/kWh) (€/kWh)
0,52 0,00454 0,00046 3,27
(χωρίς μέτρηση άεργου ισχύος)
0,0190 0,01824 0,03089
0,52 0,00454 0,00046 3,85

(με μέτρηση

άεργου ισχύος)

0,0167 0,01824 0,03089

ΣΙ: Συμφωνημένη Ισχύς

Τύποι Υπολογισμού:

 • Σύστημα Μεταφοράς: (Χρέωση Ισχύος x ΣΙ x Ημέρες Κατανάλωσης/365) + [Χρέωση Ενέργειας x Συνολική Κατανάλωση(kWh)]
 • Λοιπές Χρεώσεις: Συνολική Κατανάλωση(kWh) x Μοναδιαία Χρέωση
 • Εθνικό Δίκτυο Διανομής: (Χρέωση Ισχύος x ΣΙ x Ημέρες Κατανάλωσης/365) + [Χρέωση Ενέργειας x Συνολική Κατανάλωση(kWh)/Συντελεστή Ισχύος(συνφ)]
 • Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ): Συνολική Κατανάλωση(kWh) x Μοναδιαία Χρέωση
 • Ειδικό Τέλος για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ): Συνολική Κατανάλωση(kWh) x Μοναδιαία Χρέωση

Χρεώσεις Υπέρ Τρίτων:

Επιπλέον των παραπάνω ρυθμιζόμενων χρεώσεων, υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις που επιβάλλονται προς όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει, συνεισπράττονται με τους λογαριασμούς κατανάλωσης και αποδίδονται στο Ελληνικό κράτος.

Οι χρεώσεις αυτές είναι:

 1. Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) βάση του Νόμου Ν.3336/05 (συνολική κατανάλωση στο μήνα σε kWh επί το συντελεστή 0,005)
 2. Ειδικό Τέλος 5‰ για Δικαιώματα Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ) βάση του Νόμου Ν.2093/92 και ο υπολογισμός γίνεται ως ακολούθως:
  [(αξία προμήθειας ρεύματος) – (αξία ΕΤΜΕΑΡ) + (αξία ΕΦΚ)]*0,005
 3. Δημοτικά Τέλη – Δημοτικοί Φόροι – Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) βάση των Νόμων Ν.25/1975, Ν.2130/1993
 4. Τέλη ΕΡΤ βάση του ΦΕΚ 44Α/29.04.2015.
  Η χρέωση αυτή είναι 3 Ευρώ σε μηνιαία βάση

Μέση Τάση – Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις

Χρήση Σύστημα
Μεταφοράς
Λοιπές
Χρεώσεις
Δίκτυο Διανομής ΥΚΩ ΕΤΜΕΑΡ
Χρέωση Ισχύος
(€/kW/μήνα)
(€/kWh) Χρέωση Ισχύος
(Μοναδιαία Πάγια Χρέωση)  (€/kW/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας
(Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση)  (€/kWh)
(€/kWh) (€/kWh)
Εμπορική 1,279 0,00044 1,170 0,0030 0,01790 >13GWh*:0,00231
Βιομηχανική 1,279 0,00044 1,170 0,0030 0,00691 <13GWh*:0,01277

*Αφορά τη συνολική ετήσια κατανάλωση

Χρεωστέα Ισχύς: Η Καταμετρηθείσα Μέγιστη Ζήτηση Αιχμής της περιόδου κατανάλωσης μεταξύ 11:00-14:00

Τύποι Υπολογισμού:

 1. Σύστημα Μεταφοράς: Μοναδιαία Πάγια Χρέωση(ΜΠΧ) x Καταμετρηθείσα Μέγιστη Ζήτηση Αιχμής(ΜΖΑ) x Ημέρες/30
 2. Λοιπές Χρεώσεις: Συνολική Κατανάλωση(kWh) x Μοναδιαία Χρέωση
 3. Εθνικό Δίκτυο Διανομής: (ΜΠΧ) x (ΜΖΑ) + Συνολική Κατανάλωση(kWh) x Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση/Συντελεστή Ισχύος (συνφ)
 4. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ): Συνολική Κατανάλωση(kWh) x Μοναδιαία Χρέωση
 5. Ειδικό Τέλος για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ): Συνολική Κατανάλωση(kWh) x Μοναδιαία Χρέωση

Χρεώσεις Υπέρ Τρίτων:

Επιπλέον των παραπάνω ρυθμιζόμενων χρεώσεων, υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις που επιβάλλονται προς όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει, συνεισπράττονται με τους λογαριασμούς κατανάλωσης και αποδίδονται στο Ελληνικό κράτος.

Οι χρεώσεις αυτές είναι:

 1. Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) βάση του Νόμου Ν.3336/05 (συνολική κατανάλωση στο μήνα σε kWh επί το συντελεστή 0,005)
 2. Ειδικό Τέλος 5‰ για Δικαιώματα Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ) βάση του Νόμου Ν.2093/92 και ο υπολογισμός γίνεται ως ακολούθως:
  [(αξία προμήθειας ρεύματος) – (αξία ΕΤΜΕΑΡ) + (αξία ΕΦΚ)]*0,005
 3. Δημοτικά Τέλη – Δημοτικοί Φόροι – Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) βάση των Νόμων Ν.25/1975, Ν.2130/1993
 4. Τέλη ΕΡΤ βάση του ΦΕΚ 44Α/29.04.2015.
  Η χρέωση αυτή είναι 3 Ευρώ σε μηνιαία βάση

Υδροηλεκρικοί Σταθμοί

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ  είναι επίσης ενεργός στην ανάπτυξη Υδροηλεκτρικών Έργων στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Η ορεινή μορφολογία της Ελλάδας με ψηλά βουνά και δάση, σε συνδυασμό με βροχές και χιονοπτώσεις, δημιουργούν ωφέλιμες συνθήκες για την ανάπτυξη και εκμετάλλευση υδροηλεκτρικών σταθμών.

Η εταιρεία διαθέτει σημαντική εμπειρία στην αποτίμηση των υδρολογικών συνθηκών, τον σχεδιασμό, τις μελέτες σκοπιμότητας, την ανάλυση στοιχείων περιβάλλοντος, την ανάλυση κόστους, τον χρονικο προγραμματισμό, τη διαχείριση έργου, την κατασκευή και λειτουργία Υδροηλεκτρικών Σταθμών.

Έχουν ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία δύο έργα:  το πρώτο στον ποταμό Ίναχο, στη θέση Περιβόλι του Δήμου Σπερχειάδος, πλησίον της πόλης της Λαμίας, με εγκατεστημένη ισχύ 4,5 MW και το δεύτερο  στον ποταμό Γλαύκο στο Νομό Αχαΐας, με εγκατεστημένη ισχύ 5,5 MW.

Επίσης εταιρείες του ΟΜΙΛΟΥ συλλέγουν και αναλύουν υδρολογικά δεδομένα από πολλές περιοχές της Ελλάδας και της Βουλγαρίας με σκοπό την ανάπτυξη νέων έργων.

Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ έχει συμπεριλάβει τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα στο χαρτοφυλάκιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ιδιοκτησία δύο σύγχρονων βιομηχανικών μονάδων για την παραγωγή Φωτοβολταϊκών στοιχείων, ενδυναμώνει τον ηγετικό ρόλο του ΟΜΙΛΟΥ στον Φωτοβολταϊκό τομέα στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ, στο πλαίσιο της πολυετούς και επιτυχημένης δραστηριοποίησής του στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αναπτύσσει ένα χαρτοφυλάκιο ιδιόκτητων Φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 126,82 MW σε περιοχές με υψηλή ηλιοφάνεια όπως είναι η Κρήτη, η Ρόδος, η Κεντρική Ελλάδα και η Πελοπόννησος.

Αιολικά Πάρκα

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ, μέσω του ELICA GROUP, κοινής εταιρείας της DAMCO ENERGY AE (50%) του ΟΜΙΛΟΥ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ και της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (50%), ως ένας από τους βασικότερους συμμετέχοντες στην αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα, έχει αναπτύξει και κατασκευάσει μεγάλο αριθμό αιολικών πάρκων και υδροηλεκτρικών μονάδων, κατέχοντας την τρίτη θέση στην αγορά ΑΠΕ της Ελλάδας, έχοντας θέσει σε λειτουργία  αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 150 MW, περίπου το 10% του εγχώριου μεριδίου αγοράς.