Η NOVAERA ENERGY A.E. προσφέρει ανταγωνιστικά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος σε πελάτες Χαμηλής, Μέσης και Υψηλής Τάσης, εντός του Διασυνδεδεμένου Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ελλάδας.

Η χρέωση για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (€/kWh) είναι ξεκάθαρη και σταθερή για την περίοδο παροχής, χωρίς κρυφές χρεώσεις, και

  • χωρίς χρέωση ισχύος
  • χωρίς χρέωση διοξειδίου του άνθρακα (CO2)
  • χωρίς πάγιο.

Η σταθερή μας χρέωση κατανάλωσης ενέργειας (€/kWh) διαμορφώνεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κατανάλωσης της εγκατάστασης του Πελάτη και τις υπηρεσίες που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ Προμηθευτή και Πελάτη στο πλαίσιο των μεταξύ τους διαπραγματεύσεων, τηρουμένων των αρχών του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Μέση Τάση – Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις

Χαμηλή Τάση – Μεγάλες Επιχειρήσεις (Παροχή >25kVA)

Συμβατικοί Όροι